Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (ТНПУ)

Факультети

Телефон
+380(98)416-65-93 - Приймальна комісія, +38(0352)53-39-58 - Приймальна комісія, +38(0352) 43-60-55 - Гаряча лінія

Фізико-математичний факультетfizmat-logo

На факультетi здiйснюється пiдготовка фахiвцiв за такими освiтніми рiвнями:

·бакалавр014.04. Середня освіта (Математика і інформатика);014.08. Середня освіта (Фізика і інформатика);014.09. Середня освіта (Інформатика і математика);122. Комп'ютерні науки (Інженерія ігрових проектів);

·магістр

014.04. Середня освіта (Математика). Математик, викладач математики, вчитель фізики і інформатики;014.08. Середня освіта (Фізика). Фізик,  викладач фізики, вчитель математики і інформатики;014.09. Середня освіта (Інформатика). Магістр освіти (інформатики, викладач інформатики).

Навчальні заняття з дисциплін кафедр та організаційна робота на факультеті здійснюється з використанням сучасної комп'ютерної техніки.

Щороку студенти факультету стають переможцями і призерами Всеукраїнських олімпіад з математики і фізики, виборюють іменні стипендії та міжнародні гранти.

Філологічний факультет

На факультетi здiйснюється пiдготовка фахiвцiв за такими освiтніми рiвнями:

Факультети, фото-1

бакалавр – учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури; – учитель української мови і літератури, англійської мови і зарубіжної літератури;  бакалавр журналістики;

магістр – філолог, викладач української мови і літератури, вчитель зарубіжної літератури; – філолог, викладач російської мови і літератури, вчитель зарубіжної літератури; – філолог, викладач української мови і літератури, вчитель англійської мови і зарубіжної літератури; магістр журналістики.

Різноманітність спеціальностей, за якими готують фахівців на факультеті, дає змогу випускникам працювати не тільки вчителями, а й перекладачами, журналістами, коректорами, літературними редакторами, дикторами, на державній роботі тощо. Багато випускників стали науковцями і сьогодні викладають у нашому та в інших вищих навчальних закладах.

Географічний факультет

На факультеті здійснюється підготовка фахiвцiв освiтніх рівнів: бакалавр, магістр за напрямами
101 Екологія
242 Туризм
014.07 Середня освіта (Географія)
103 Науки про Землю
106 Географія

Факультети, фото-2

Для проведення наукових досліджень та навчально-польових практик на базі факультету створений географічний стаціонар у мальовничому куточку регіонального ландшафтного парку "Дністровський каньйон". Виробничі і маршрутні практики проводяться в різних регіонах України (Карпати, Закарпаття, Придністров’я, Полісся, Придніпров’я, узбережжя Азовського та Чорного морів, Гірський Крим). Організовуються пізнавальні екскурсії територією України та Європи.

При факультеті функціонує геологічний музей, який використовується для навчання студентів та проведення цікавих екскурсій для школярів під час проведення педагогічних практик.

Інженерно-педагогічний факультет

На факультетi здiйснюється пiдготовка здобувачів вищої освіти за рівнями "бакалавр", "магістр" за спеціальностями:
011 Освітні, педагогічні науки
014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
015.039 Професійна освіта (Цифрові технології)
015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування)
015.038 Професійна освіта (Транспорт)
241 Готельно-ресторанна справа

Факультети, фото-3

Фахівці готуються для проведення педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної та організаційно-управлінської діяльності в системі освіти у відповідності з отриманими спеціальностями.

Підвищенню рівня підготовки майбутніх учителів трудового навчання сприяє організація на базі навчально-виробничих майстерень продуктивної праці.

Історичний факультет

На факультетi здiйснюється пiдготовка фахiвцiв за такими освітніми рiвнями  "бакалавр", "магістр" за спеціальностями:
014.03 Середня освіта (Історія)
031 Релігієзнавство
032 Історія та археологія
033 Філософія (Аналітика суспільних процесів)

Факультети, фото-4

За період відродження історичного факультету підготовлено понад тисячу фахівців-істориків для загальноосвітніх шкіл. Кращі випускники факультету продовжили навчання й захистили 1 докторську та близько 30 кандидатських дисертацій. Дехто реалізовує себе в громадсько-політичній та державній діяльності.

Навчально-виховний процес та наукову роботу на факультеті забезпечують 3 кафедри:

Історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук

Всесвітньої історії та релігієзнавства

Філософії та суспільних наук

Хіміко-біологічний факультет

На факультетi здiйснюється пiдготовка фахiвцiв за  "бакалавр", "магістр" з присвоєнням кваліфікацій:

emblema (1)
emblema (1)

бакалавр - вчитель біології, вчитель хімії; магістр - біолог, викладач біології, вчитель хімії, біології та екології, хімік, викладач хімії, вчитель біології, хімії та екології.

На кафедрах функціонують науково-дослідні лабораторії: цитоембріології, морфології та систематики рослин, фізіології рослин та мікробіології, порівняльної біохімії і молекулярної біології, екологічної біохімії, екології та біотехнології, екотоксикології та біоіндикації, хімії ненасичених сполук.

Навчально-польові практики, дослідження рідкісних видів рослин і тварин та їх угруповань проводяться у лабораторії біології та екології на базі Голицького ботанічного заказника загальнодержавного значення; в агробіологічній лабораторії, зоологічному музеї, а також у гербарії.

Факультет фізичного виховання

На факультетi здiйснюється пiдготовка фахiвцiв за такими освiтньо-квалiфiкацiйними рiвнями:

Факультети, фото-6

бакалавр фізичного виховання – термін навчання 4 роки, кваліфікація вчитель фізичної культури основної школи; бакалавр спорту - термін навчання 4 роки, кваліфікація тренер з обраного виду спорту; бакалавр здоров’я людини – термін навчання 4 роки, кваліфікація фахівець з фізичної реабілітації; спецiалiст фізичного виховання – термін навчання 1 рік, кваліфікація вчитель фізичної культури і основ здоров’я, спеціалізація керівник спортивних секцій, організатор туристичної роботи; спецiалiст спорту – термін навчання 1 рік, кваліфікація тренер з обраного виду спорту, вчитель фізичної культури; спецiалiст здоров’я людини – термін навчання 1 рік, фахівець з фізичної реабілітації, вчитель фізичної культури; магістр фізичного виховання – термін навчання 1 рік, кваліфікація викладач фізичного виховання; магістр здоров’я людини – термін навчання 1 рік, кваліфікація фахівець з фізичної реабілітації, викладач фізичного виховання.

Навчально-матеріальна база для проведення занять зі спортивно-педагогічних дисциплін включає: спеціалізовані спортивні зали зі спортивних ігор, рухливих ігор і музритміки, спортивної боротьби, гімнастики, легкоатлетичний манеж, стрілецький тир, стадіон з футбольним полем, біговими доріжками та легкоатлетичними секторами, ігрові майданчики, поле для метання молота, диска та гранати. У розпорядженні факультету – університетська бібліотека, читальні зали, студентська їдальня, санаторій-профілакторій, спортивно-оздоровчий табір.

Факультет іноземних мов

На факультетi здiйснюється пiдготовка фахiвцiв за такими освітніми рiвнями:

Факультети, фото-7

бакалавр педагогічної освіти: - вчитель іноземної (англійської, німецької, французької) мови основної школи, - перекладач з англійської мови та вчитель англійської мови основної школи спеціаліст: - вчитель основної та другої іноземних мов та вчитель зарубіжної літератури, - перекладач з англійської мови, вчитель англійської та другої іноземної мови магістр педагогічної освіти: - Викладач основної іноземної мови, вчитель другої іноземної мови та зарубіжної літератури магістр філології: - Перекладач з англійської мови, викладач англійської мови та вчитель другої іноземної мови.

Навчально-виховний процес на факультеті ґрунтується на принципах діалогічної концепції освіти, спрямований на формування інтегративної комунікативної компетентності і передбачає навчання студентів іншомовному спілкуванню в контексті діалогу культур. На факультеті впроваджуються основні принципи Болонського процесу, використовуються європейські форми роботи (проектна, робота в невеликих групах, у пленумі, підготовка портфоліо, аналітичне письмо тощо).

Викладачами розроблено і пропонується студентам на вибір велика кількість спецкурсів з проблем сучасного мово-, літературознавства та методики викладання іноземної мови. Ними практикуються інноваційні форми індивідуальної і самостійної роботи: ІНДЗ, інтернет- та групові проекти, робота з лінгвістичними компакт-дисками, поточне і підсумкове комп’ютерне тестування і т.д. У методичному плані всі форми навчальних занять мають інтерактивний і мультимедійний характер, на яких домінує полілог іноземною мовою всіх учасників навчального процесу.

На кафедрах факультету апробовуються і впроваджуються новітні методики навчання: розвиток критичного мислення (К.Поппера), розвиток креативного мислення (Дж.Куґера, Т.Б’юзена і ін..) та тренінги (особистісного росту, розвитку творчих навичок і комунікативних здібностей). Для навчальних цілей факультет має найновішу матеріально-технічну базу і потужну фахову бібліотеку.

Факультет мистецтв

Факультет здiйснює пiдготовку фахiвцiв за такими освітніми рiвнями:

Факультети, фото-8

бакалавр, спеціаліст, магістр

Фундаментальна підготовка фахівців зосереджена на трьох кафедрах: музикознавства та методики музичного мистецтва; театрального мистецтва; образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх викладання.

В процесі занять широко використовуються сучасні інформаційні технології, технічні засоби навчання. З цією метою функціонує два комп’ютерних класи, де проводяться практичні заняття з музичної інформатики, сольфеджіо, гармонії, теорії музики, методики роботи з дитячим музичним колективом, методики музичного виховання, комп’ютерного дизайну, комп’ютерних дизайн-технологій, комп’ютерного інструментування та ін.

Поряд з навчально-виховною та науковою роботою на факультеті успішно ведеться художньо-творча, концертна діяльність. Відомі в області та за її межами мистецькі колективи стали навчальними лабораторіями, де студенти вдосконалюють набуті фахові знання та навички.

Факультет педагогіки і психології

Факультет здiйснює пiдготовку фахiвцiв за такими освітніми рiвнями:

Факультети, фото-9

початкова освіта: бакалавр педагогічної освіти, вчитель початкової школи, вчитель початкової школи (дошкільна освіта); магістр педагогічної освіти, викладач дисциплін початкового навчання; соціальна педагогіка: бакалавр, спеціаліст, магістр соціальної педагогіки в закладах освіти та соціальних установах; психологія: бакалавр, спеціаліст, магістр психології в освітніх державних і приватних установах; практична психологія: бакалавр, спеціаліст практичної психології в закладах освіти та інших установах; соціологія: бакалавр, спеціаліст, магістр соціальної роботи в соціальних закладах.

ФПП як навчально-науковий підрозділ був створений для реалізації освітніх програм вищої професійної освіти з психолого-педагогічних дисциплін та організацією науково-дослідної діяльності в галузі педагогіки та психології. Структурними підрозділами ІПП стали предметні секції, науково-дослідні лабораторії, центри, проблемні групи.

Центр довузівської підготовки

Одним із важливих завдань колективу центру довузівської підготовки є підготовка абітурієнтів до свідомого вибору ними майбутнього фаху, оскільки ВНЗ зорієнтований на підготовку фахівців якісно нового типу, які мають високий рівень кваліфікації, здатні ефективно і гнучко реагувати на зміни що відбуваються в сучасному суспільстві. Найголовнішою перевагою, яку мають випускники центру, є якісна підготовка та їхня висока конкурентноздатність при вступі.

Пріоритетні напрями роботи центру в сучасних умовах трансформації системи відбору абітурієнтів:

підготовка вступників до зовнішнього незалежного оцінювання знань з усіх шкільних дисциплін; проведення профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю; здійснення початкової педагогічної підготовки; створення умов для психологічної адаптації слухачів до ВНЗ.

Центр післядипломної освіти

Факультети, фото-10

Мета діяльності центру – дати можливість педагогічним,  науково-педагогічним працівникам та працівникам професійної (професійно-технічної) освіти підвищити свій рівень кваліфікації відповідно до нової державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти (Постанова КМ України від 21 серпня 2019 р. № 800 «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»)

Процес підвищення кваліфікації відбуватиметься за переліченими нижче ліцензованими спеціальностями:

011 Освітні, педагогічні науки (керівники, заступники керівників, методисти позашкільної освіти, педагоги позашкільного закладу освіти, педагоги-організатори, класні керівники, соціальні педагоги, вчителі ЗОШ (гуманітарно-психолого-педагогічна підготовка), викладачі та методисти ЗВО) (Ліцензія від 05.12.2019, наказ МОН №1003-Л).

013 Початкова освіта (учителі початкових класів, вихователі груп продовженого дня, асистенти учителя, викладачі та методисти ЗВО) (Ліцензія від 12.06.2019, наказ МОН України №829-Л).

014 Середня освіта (Географія) (учителі географії, викладачі та методисти ЗВО) (Ліцензія від 18.07.2019, наказ МОН №944-Л).

014 Середня освіта (Природничі науки) (викладачі закладів передвищої освіти, учителі фізики, хімії, біології та вчителі природничих наук, викладачі та методисти ЗВО) (Ліцензія від 05.12.2019, наказ МОН №1003-Л).

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, викладачі та методисти ЗВО) (учителі біології  та здоров’я людини) (Ліцензія від 19.12.2019, наказ МОН №1015-Л).

014 Середня освіта (Хімія) (учителі хімії, викладачі та методисти ЗВО) (Ліцензія від 19.12.2019, наказ МОН №1015-Л).

014 Середня освіта (Українська мова і література) (вчителі української мови і літератури, викладачі та методисти ЗВО) (Ліцензія від 20.02.2020, наказ МОН №73-Л).

014 Середня освіта (Французька мова і література) (вчителі французької мови і літератури, викладачі та методисти ЗВО) (Ліцензія від 26.02.2020, наказ МОН №82-Л). 

014 Середня освіта (Німецька мова і література) (вчителі німецької мови і літератури, викладачі та методисти ЗВО) (Ліцензія від 20.03.2020, наказ МОН №109-Л). 

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (учителі трудового навчання та технології, керівники гуртків студій, секцій закладів позашкільної освіти, майстри виробничого навчання, викладачі та методисти ЗВО) (Ліцензія від 19.12.2019, наказ МОН №1015-Л).

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) (учителі англійської мови, викладачі та методисти ЗВО) (Ліцензія від 26.12.2019, наказ МОН №1020-Л).

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) (учителі образотворчого мистецтва, учителі інтегрованого курсу «Мистецтво», керівники гуртків, студій, секцій закладів дошкільної та позашкільної освіти ) (Ліцензія від 26.12.2019, наказ МОН №1020-Л).

015 Професійна освіта (Цифрові технології) (викладачі інформаційних технології закладів передвищої освіти та професійно-технічної освіти; вчителі інформатики ЗОШ) (Ліцензія від 20.02.2020, наказ МОН №73-Л).

 231 Соціальна робота (Вихователі спеціальних шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів, дитячих будинків-інтернатів, викладачі та методисти ЗВО) (Ліцензія від 05.12.2019, наказ МОН №1003-Л).

242 Туризм (працівники закладів, підприємств, установ та організацій сфери туризму) (Ліцензія від 20.03.2020, наказ МОН №109-Л).

Ваше майбутнє залежить від Вас!

cropped-logo_historian

Розміщення на мапі міста
Файли