Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (ТНПУ)

Факультети

Фізико-математичний факультетfizmat-logo

На факультетi здiйснюється пiдготовка фахiвцiв за такими освiтніми рiвнями:

бакалавр014.04. Середня освіта (Математика, інформатика);014.08. Середня освіта (Фізика, інформатика, основи робототехніки);

014.08. Середня освіта (Фізика, англійська мова);

014.09. Середня освіта (Інформатика, математика, основи STEMнавчання);

111 Математика (Комп'ютерна інформатика);122 Комп'ютерні науки (Інженерія ігрових проектів);

магістр

014.04. Середня освіта (Фізика та астрономія, математика);014.08. Середня освіта (Математика, фізика);014.09. Середня освіта (Інформатика, математика, STEM-освіта).

Навчальні заняття з дисциплін кафедр та організаційна робота на факультеті здійснюється з використанням сучасної комп'ютерної техніки.

Щороку студенти факультету стають переможцями і призерами Всеукраїнських олімпіад з математики і фізики, виборюють іменні стипендії та міжнародні гранти.

Факультет філології і журналістики

На факультетi здiйснюється пiдготовка фахiвцiв за такими няпрямками:

Факультети, фото-1
014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
014.01 Середня освіта (Українська мова і література, англійська мова)
014.28 Середня освіта (Польська мова і література, українська мова і література)
061 Журналістика (Журналістика)

Різноманітність спеціальностей, за якими готують фахівців на факультеті, дає змогу випускникам працювати не тільки вчителями, а й перекладачами, журналістами, літературними редакторами, дикторами тощо. Багато випускників стали науковцями і сьогодні викладають у нашому та в інших закладах вищої освіти.

Географічний факультет

На факультеті здійснюється підготовка фахiвцiв за напрямами

014.07 Середня освіта (Географія)

101 Екологія

103 Науки про Землю (Гідрологія)

103 Науки про Землю (Ґрунтознавство, експертна оцінка земель та територіальне планування)

106 Географія

106 Географія (Просторова аналітика та територіальний розвиток громад і регіонів)
242 Туризм і рекреація (Туризм)

242 Туризм і рекреація (Міжнародний туризм і крос-культурні комунікації)

Факультети, фото-2

Для проведення наукових досліджень та навчально-польових практик на базі факультету створений географічний стаціонар у мальовничому куточку Дністровськ0го каньйону. Виробничі і польові практики проводяться в різних регіонах України (Карпати, Закарпаття, Придністер`я, Полісся, Придніпров’я, узбережжя Азовського та Чорного морів, Гірський Крим). Організовуються пізнавальні екскурсії територією України та Європи.

При факультеті функціонує геологічний музей, який використовується для навчання студентів та проведення цікавих екскурсій для школярів під час проведення педагогічних практик.

Інженерно-педагогічний факультет

На факультетi здiйснюється пiдготовка здобувачів вищої освіти за напрямками:
014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології, фізична культура)

015.31 Професійна освіта (Будівництво та зварювання)
015.039 Професійна освіта (Цифрові технології)
015.038 Професійна освіта (Транспорт)

015.33 Професійна освіта (Енергетика, електротехніка, електромеханіка)

Факультети, фото-3

Фахівці готуються для проведення педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної та організаційно-управлінської діяльності в системі освіти у відповідності з отриманими спеціальностями.

Підвищенню рівня підготовки майбутніх учителів трудового навчання сприяє організація на базі навчально-виробничих майстерень продуктивної праці.

Історичний факультет

На факультетi здiйснюється пiдготовка фахiвцiв за такими напрямками:
014.03 Середня освіта (Історія)

014.03 Середня освіта (Історія та правознавство)
031 Релігієзнавство
032 Історія та археологія
033 Філософія (Аналітика суспільних процесів)

Факультети, фото-4

За період відродження історичного факультету підготовлено понад тисячу фахівців-істориків для загальноосвітніх шкіл. Кращі випускники факультету продовжили навчання й захистили докторські та кандидатські дисертації. Дехто реалізовує себе в громадсько-політичній та державній діяльності.

Навчально-виховний процес та наукову роботу на факультеті забезпечують 3 кафедри:

Історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук

Всесвітньої історії та релігієзнавства

Філософії та суспільних наук

Хіміко-біологічний факультет

На факультетi здiйснюється пiдготовка фахiвцiв за  такими напрямками:

emblema (1)
emblema (1)
014.06 Середня освіта (Хімія, біологія та здоров’я людини)
014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія)
014.15 Середня освіта (Природничі науки)
162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія)

На кафедрах функціонують науково-дослідні лабораторії: цитоембріології, морфології та систематики рослин, фізіології рослин та мікробіології, порівняльної біохімії і молекулярної біології, екологічної біохімії, екології та біотехнології, екотоксикології та біоіндикації, хімії ненасичених сполук.

Навчально-польові практики, дослідження рідкісних видів рослин і тварин та їх угруповань проводяться у лабораторії біології та екології на базі Голицького ботаніко-етомологічного заказника загальнодержавного значення; в агробіологічній лабораторії, зоологічному музеї, а також у гербарії.

Факультет фізичного виховання

На факультетi здiйснюється пiдготовка фахiвцiв за такими напрямками:

Факультети, фото-6
014.11 Середня освіта (Фізична культура)
014.11 Середня освіта (Фізична культура і спортивні танці)
017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт)
017 Фізична культура і спорт (Фізкультурно-спортивна реабілітація)

Навчально-матеріальна база для проведення занять зі спортивно-педагогічних дисциплін включає: спеціалізовані спортивні зали зі спортивних ігор, рухливих ігор і музритміки, спортивної боротьби, гімнастики, легкоатлетичний манеж, стрілецький тир, стадіон з футбольним полем, біговими доріжками та легкоатлетичними секторами, ігрові майданчики, поле для метання молота, диска та гранати. У розпорядженні факультету – університетська бібліотека, читальні зали, студентська їдальня, санаторій-профілакторій, спортивно-оздоровчий табір.

Факультет іноземних мов

На факультетi здiйснюється пiдготовка фахiвцiв за такими напрямками:

Факультети, фото-7
014.021 Середня освіта Англійська мова та зарубіжна література (Англійська мова, німецька/французька мови та літератури, зарубіжна література)
014.022 Середня освіта Німецька мова та зарубіжна література (Німецька мова та література, англійська мова та література, зарубіжна література)
014.023 Середня освіта Французька мова та зарубіжна література (Французька мова та література, англійська мова та література, зарубіжна література)
035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська (Англійсько-український переклад)

Навчально-виховний процес на факультеті ґрунтується на принципах діалогічної концепції освіти, спрямований на формування інтегративної комунікативної компетентності і передбачає навчання студентів іншомовному спілкуванню в контексті діалогу культур. На факультеті впроваджуються основні принципи Болонського процесу, використовуються європейські форми роботи (проектна, робота в невеликих групах, у пленумі, підготовка портфоліо, аналітичне письмо тощо).

Викладачами розроблено і пропонується студентам на вибір велика кількість спецкурсів з проблем сучасного мово-, літературознавства та методики навчання іноземної мови. Ними практикуються інноваційні форми індивідуальної і самостійної роботи: ІНДЗ, інтернет- та групові проекти, робота з лінгвістичними компакт-дисками, поточне і підсумкове комп’ютерне тестування і т.д. У методичному плані всі форми навчальних занять мають інтерактивний і мультимедійний характер, на яких домінує полілог іноземною мовою всіх учасників навчального процесу.

Факультет мистецтв

Факультет здiйснює пiдготовку фахiвцiв за такими напрямками:

Факультети, фото-8
014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво (Фотографія та візуальні практики)
022 Дизайн (Дизайн середовища)
022 Дизайн (Графічний дизайн)
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
024 Хореографія
025 Музичне мистецтво
026 Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво)

Фундаментальна підготовка фахівців зосереджена на трьох кафедрах: музикознавства та методики музичного мистецтва; театрального мистецтва; образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання.

В процесі занять широко використовуються сучасні інформаційні технології, технічні засоби навчання. З цією метою функціонує два комп’ютерних класи, де проводяться практичні заняття з музичної інформатики, сольфеджіо, гармонії, теорії музики, методики роботи з дитячим музичним колективом, методики музичного виховання, комп’ютерного дизайну, комп’ютерних дизайн-технологій, комп’ютерного інструментування та ін.

Поряд з навчально-виховною та науковою роботою на факультеті успішно ведеться художньо-творча, концертна діяльність. Відомі в області та за її межами мистецькі колективи стали навчальними лабораторіями, де студенти вдосконалюють набуті фахові знання та навички.

Факультет педагогіки і психології

Факультет здiйснює пiдготовку фахiвцiв за такими напрямками:

012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
016.01 Спеціальна освіта (Логопедія)
053 Психологія
053 Психологія (Психологія бізнесу і управління)
231 Соціальна робота 
Факультети, фото-9

ФПП як навчально-науковий підрозділ був створений для реалізації освітніх програм вищої професійної освіти з психолого-педагогічних дисциплін та організацією науково-дослідної діяльності в галузі педагогіки і психології. Структурними підрозділами ФПП стали предметні секції, науково-дослідні лабораторії, центри, проблемні групи.

Центр доуніверситетської підготовки

Одним із важливих завдань колективу центру доуніверситецької підготовки є підготовка абітурієнтів до свідомого вибору ними майбутнього фаху, оскільки ЗВО зорієнтований на підготовку фахівців якісно нового типу, які мають високий рівень кваліфікації, здатні ефективно і гнучко реагувати на зміни що відбуваються в сучасному суспільстві. Найголовнішою перевагою, яку мають випускники центру, є якісна підготовка та їхня висока конкурентноздатність при вступі.

Пріоритетні напрями роботи центру в сучасних умовах трансформації системи відбору абітурієнтів:

підготовка вступників до зовнішнього незалежного оцінювання та/або національного мультупредметного тесту з усіх шкільних дисциплін; проведення профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю; здійснення початкової педагогічної підготовки; створення умов для психологічної адаптації слухачів до ЗВО.

Центр післядипломної освіти

Факультети, фото-10

Мета діяльності центру – дати можливість педагогічним,  науково-педагогічним працівникам та працівникам професійної (професійно-технічної) освіти підвищити свій рівень кваліфікації відповідно до нової державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.

Процес підвищення кваліфікації відбуватиметься за переліченими нижче ліцензованими спеціальностями:

011 Освітні, педагогічні науки (керівники, заступники керівників, методисти позашкільної освіти, педагоги позашкільного закладу освіти, педагоги-організатори, класні керівники, соціальні педагоги, вчителі ЗОШ (гуманітарно-психолого-педагогічна підготовка), викладачі та методисти ЗВО) (Ліцензія від 05.12.2019, наказ МОН №1003-Л).

013 Початкова освіта (учителі початкових класів, вихователі груп продовженого дня, асистенти учителя, викладачі та методисти ЗВО) (Ліцензія від 12.06.2019, наказ МОН України №829-Л).

014 Середня освіта (Географія) (учителі географії, викладачі та методисти ЗВО) (Ліцензія від 18.07.2019, наказ МОН №944-Л).

014 Середня освіта (Природничі науки) (викладачі закладів передвищої освіти, учителі фізики, хімії, біології та вчителі природничих наук, викладачі та методисти ЗВО) (Ліцензія від 05.12.2019, наказ МОН №1003-Л).

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, викладачі та методисти ЗВО) (учителі біології  та здоров’я людини) (Ліцензія від 19.12.2019, наказ МОН №1015-Л).

014 Середня освіта (Хімія) (учителі хімії, викладачі та методисти ЗВО) (Ліцензія від 19.12.2019, наказ МОН №1015-Л).

014 Середня освіта (Українська мова і література) (вчителі української мови і літератури, викладачі та методисти ЗВО) (Ліцензія від 20.02.2020, наказ МОН №73-Л).

014 Середня освіта (Французька мова і література) (вчителі французької мови і літератури, викладачі та методисти ЗВО) (Ліцензія від 26.02.2020, наказ МОН №82-Л). 

014 Середня освіта (Німецька мова і література) (вчителі німецької мови і літератури, викладачі та методисти ЗВО) (Ліцензія від 20.03.2020, наказ МОН №109-Л). 

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (учителі трудового навчання та технології, керівники гуртків студій, секцій закладів позашкільної освіти, майстри виробничого навчання, викладачі та методисти ЗВО) (Ліцензія від 19.12.2019, наказ МОН №1015-Л).

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) (учителі англійської мови, викладачі та методисти ЗВО) (Ліцензія від 26.12.2019, наказ МОН №1020-Л).

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) (учителі образотворчого мистецтва, учителі інтегрованого курсу «Мистецтво», керівники гуртків, студій, секцій закладів дошкільної та позашкільної освіти ) (Ліцензія від 26.12.2019, наказ МОН №1020-Л).

015 Професійна освіта (Цифрові технології) (викладачі інформаційних технології закладів передвищої освіти та професійно-технічної освіти; вчителі інформатики ЗОШ) (Ліцензія від 20.02.2020, наказ МОН №73-Л).

 231 Соціальна робота (Вихователі спеціальних шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів, дитячих будинків-інтернатів, викладачі та методисти ЗВО) (Ліцензія від 05.12.2019, наказ МОН №1003-Л).

242 Туризм (працівники закладів, підприємств, установ та організацій сфери туризму) (Ліцензія від 20.03.2020, наказ МОН №109-Л).

Ваше майбутнє залежить від Вас!

cropped-logo_historian

Розміщення на мапі міста
Файли